Leads.bg: Общи условия за използване на услугата

Статут на услугата

Leads.bg е в етап на public beta. Това означава, че услугата не е завършена напълно, отделни модули и функции могат да не работят коректно. Използващите услугата не са длъжни да заплащат такса в етап на private/public beta, като срещу това освобождават услугата от всякаква отговорност във връзка с използване на услугата, защита на данните и гарантиране на достъп до услугата.

Описание на услугата

Leads.bg представлява платформа, която позволява събирането на данни за контакт от страна на посетители в уеб сайтове, използващи услугата. За целта използва бисквитки (cookies), които идентифицират уникалните потребители и асоциират разгледани страници и други действия в рамките на уеб сайт с интегрирана система за проследяване на leads.bg. Ако посетителите или вие се намирате в държава, която е приела споразумение за уведомяване при използване на бисквитки (cookies), то вие сте длъжни да уведомите за това посетителите на вашият уеб сайт по съответно приетият метод.

Услугата позволява преглед на история на посещенията за даден потребител и разгледаните от него страници, както и изпращане на email съобщения до него.

Потребител на услугата (наричан още "клиент", "ползвател", "абонат") е всяко лице, което доброволно се е регистрирало за използване на системата. За валидна регистрация се приема лице, което е попълнило име, email и парола във формата за регистрация, след което я е потвърдило с натискане на бутон "регистрация".

За всеки регистриран абонат се записват следните данни: име, email, парола в криптиран вид, IP адрес, user agent и време на подаване на заявката за регистрация. Собственикът на услугата е регистриран като администратор на лични данни с номер 276790 съгласно Закона за защита на личните данни. Вашите данни ще бъдат съхранявани на сървъри на доставчикът и няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен при писмена заповед от контролен орган.

Всички изходящи съобщения се изпращат през Ваш мейл сървър, като Leads.bg не поема абсолютно никаква отговорност за получени спам оплаквания или други щети, причинени в следствие на неправилно използване на услугата. Преди да разпратите съобщения през системата се запознайте с условията за изпращане на мейли на вашият доставчик на email услуга.

Собственик на услугата

Услугата (наричана още "leads.bg", "leads", "доставчикът", "програмата", "системата", "ние") е собственост на Креативити Дизайн Студио ЕООД, с ЕИК BG200286048, МОЛ Атанас Янев, адрес на регистрация гр. Варна, ул. Д-р Басанович 61, телефон 00359 888 562 818, e-mail office@cds.bg.

Настоящите общи условия са в сила към 11.02.2015г и са с последна редакция в 16:00ч на 25.02.2015г.